Make your own free website on Tripod.com

A.  BAZ  MARKETING

 

א.  בז  שיווק

Press here in order to get to our home page

 

לחץ כאן על מנת להגיע לאתר הבית שלנו

 

 

 

אמקוול

 

 

 

 

מנטרל מיידי של רעלני מים

 

 

 

 

אמוניה, כלור-אמין וכלור

 

 

ENGLISH

 

למים מתוקים ולמי-ים

 

 

 

 

לחץ לחזרה לתפריט ראשי

 

 

איכויות:                                                                                        

  1. מלאכת מחשבת בטכנולוגית שיפור איכות מים.
  2. קל לשימוש בפעולה אחת מנטרלים את הרעלנים.
  3. מנטרל במהירות וביעילות אמוניה, כלור-אמין וכלור (שלושה מהכימיקלים הרעילים ביותר, הנפוצים במערכות מים), ממים מתוקים וממי-ים.
  4. מתפקד ביעילות זהה במים מתוקים ובמי-ים .
  5. פועל באופן שונה "ממסלקי כלור". אלה, מתיימרים "לסלק כלור-אמינים", ובעצם שוברים את הקשר שבין הכלור לאמוניה, ובכך משאירים את האמוניה במים. או-אז יש צורך לספוח את האמוניה לחצץ, או לאבקת זואוליט (clinoptilolites).

 

ספסיפיקציה:

 

מינון: לטיפול באמוניה ובכלור-אמין, הוסף 1 כפית (5 סמ"ק) לכ- 38 ליטר של מים מתוקים או מי-ים, עבור

כל 1.0 מ"ג/ליטר (PPM) של אמוניה [0.8 מ"ג/ליטר אמוניה-חנקתית]. כמות זו תנטרל גם עד 3 מ"ג/ליטר

כלור-אמין (הכוונה ל: monochloramine, NH2Cl).

מומלץ לבדוק את ריכוז האמוניה במים, טרם הוספת האמקוול (ראה התוויות נגד).

כל 30 סמ"ק של אמקוול יטפלו בכ- 2280 ליטר, במינון הרגיל.

רמת ה-PH של המים המטופלים משפיעה על מהירות העבודה של האמקוול. ככל שרמת ה-PH נמוכה יותר,

פועל האמקוול לאט יותר. ב- PH 7.0 (נייטרלי) אמקוול יסלק את האמוניה בפחות מ- 5 דקות.

 

יציבות: אמקוול יציב לאורך זמן בלתי מוגבל כשהוא סגור היטב, מאוחסן במקום קריר, חשוך

  והרחק משמש ומחום.

 

מותאמות: אמקוול אינו מזיק לצמחים, דגים וחסרי חוליות. המוצר בטוח לשימוש באקווריומים ובבריכות,

             ואינו מפריע לפילטרים הביולוגים. אמקוול מתאים לשימוש עם נובה-אקווה ופולי-אקווה.

    כאשר מוסיפים אמקוול למים שבהם הרזרבה של הבופר נמוכה, יש להיזהר. שימוש באמקוול

    בתנאים כאלה, יכול לגרום להורדה פתאומית של ה- PH. על מנת למנוע ירידה ב- PH

    מומלץ להשתמש באמקוול עם בופר, או באבקת אמקוול (במקום בנוזל).

 

התוויות נגד: אין להוסיף אמקוול למים המכילים צבעים רפואיים פעילים, כמו: Methylene blue, Acriflavine, או

       Malachite green, שכן אמקוול יפריע לפעילותם התקינה. ברם, הוספת אמקוול למים המטופלים

       בצבעים אלה, לא תיצור חומר (-תוצר לוואי-) רעיל.

       אין להשתמש באמקוול ביחד עם: Chelated copper.

       במים שטופלו באמקוול לא ניתן לבדוק אמוניה בשיטת נסלר. התגובה הכימית עם הרארגנטים בשיטת נסלר,

       מראה כאילו יש במים כמויות גבוהות של אמוניה.

       במים שטופלו באמקוול, ניתן לבדוק את רמת האמוניה באופן מדויק באמצעות ערכת בדיקה בשיטה של

       חומצה סליצילית, כדוגמת ערכת אקווה-טרו.

 

רעילות:

  1. בשימוש על פי ההוראות, אמקוול אינו רעיל.
  2. זנים רבם של דגי מים מתוקים ודגים של מי-ים כמו גם חסרי חוליות וצמחים נחשפו לאמקוול, ללא תוצאות רעלניות.
  3. גם במקומות בהם ניתן מינון יתר, בין אם במזיד או שלא במתכוון לא נרשמה פעילות רעלנית.
  4. אמקוול אינו רעיל לבני אדם.
  5. אין צורך בהוראות מיוחדות לנטול והובלה.

 

הוראות שימוש באמקוול:

 

באקווריומים ובבריכות:

יש להוסיף למים אמקוול במידה הנדרשת בכדי לנטרל את האמוניה, הכלור-אמין והכלור.

על מנת לשפר את איכות המים עוד יותר, מומלץ להוסיף נובאקווה בכל פעם שנעשה שימוש באמקוול.

רצוי להשתמש באמקוול בכל פעם שמחליפים את המים.

 

באחזקה ובמשלוחים של דגים ו/או חסרי חוליות:

I.      לפני המשלוח: יש להוסיף אמקוול למים של שקיות המשלוח לפני הכנסת הדגים ו/או חסרי החוליות.

     מומלץ להוסיף למים של שקיות המשלוח גם פולי-אקווה.

II.     אחרי המשלוח: מיד עם הגעת המשלוח, רצוי להוסיף אמקוול ונובה-אקווה* למים של שקיות המשלוח,

      וכן למיכלים או לאקווריומים הקולטים את הדגים.

 

* לשימוש באמקוול ביחד עם נובה-אקווה יתרונות רבים:

1.      הפחתת stress.           2. הפחתת שוק אוסמוטי.             3. הפחתת שוק PH.     4. הפחתת הסבירות לזיהומים.

5.      נטרול אמוניה.  6. נטרול כלור-אמין.     7. נטרול כלור.                       8. נטרול מתכות כבדות.

 

איסוף דגים ו/או חסרי חוליות ממקורות טבעיים:

השימוש באמקוול במים בהם מוחזקים הדגים ו/או חסרי החוליות, בין אם בעת אחזקתם ובין אם במשלוח,

מפחית stress הנובע כתוצאה מהרעלת אמוניה.

מומלץ להשתמש בפולי-אקווה או בנובה-אקווה באחזקה ובמשלוח של דגים ו/או חסרי חוליות בנוסף לאמקוול,

בכדי לשפר את איכות המים, ולהגן על הדגים.

 

 

Contact details:

 

להתקשרות:     

A. BAZ MARKETING

 

א. בז שיווק

P.O.Box 4925, CAESAREA 38900

ישראל - ISRAEL

ת.ד.  4925, קיסריה  38900

  TEL.

6363841-4-972+

טל.

MOBILE

493675-54-972+

נייד.    

FAX.

6360841-4-972+

פקס.

E. Mail

avi_baz@netvision.net.il

דאר